Slægtsforskernes bibliotek

Adgang
Fri adgang
Omfattende hjemmeside, hvor man kan søge på slægtsnavne m.m. og få oversigt over og adgang til den tilgængelige litteratur.

Slægtsforskernes bibliotek er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden. De over 20.000 værker, som biblioteket indeholder, kan læses direkte på skærmen i pdf.