Rigsarkivet

Adgang
Fri adgang
Rigsarkivet indsamler og opbevarer historiske kilder og stiller dem til rådighed for offentligheden.

Rigsarkivets samlinger dokumenterer i ord og billeder danskernes fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne. Mange af kilderne er tilgængelige online via sektionen Arkivalier Online inklusive kirkebøger fra hele landet.