International Music Score Library Project

Adgang
Fri adgang
International Music Score Library Project (IMSLP) er en wiki over klassiske noder, som kan søges og udskrives i pdf-format. Noderne er indscannet fra trykte blade, hvor ophavsretten er udløbet.

Det er biblioteker - herunder Det Kongelige Bibliotek i København - og andre ukommercielle bidragsydere, som står for indscanningerne. I slutningen af 2014 var der næsten 300.000 noder fordelt på 15.000 komponister i samlingen og samlingen vokser støt hele tiden.

Tags