EBSCOhost: Masterfile Premier

Adgang
Med bibliotekslogin
EBSCOhost Masterfile Premier er en uundværlig databasesamling for studerende, forskere og andre med seriøs interesse for et emne.

EBSCOhost Masterfile Premier dækker over en samling af databaser både generelle og med specifikke fagområder. I databaserne kan du finde referencer til artikler, artikler i fuld tekst, ebøger i fuld tekst, billeder og kort. Langt størstedelen af indholdet er på engelsk. Niveauet for artiklerne spænder fra gymnasieegnet til videnskabeligt.

Databaserne er:

  • Teacher Reference Center (om undervisning og pædagogik)
  • Library, Information Science & Technology Abstracts (om biblioteksvidenskab)
  • GreenFILE (om miljø og klima)
  • MasterFILE Premier og MasterFILE Complete (alle emner)
  • European Views of the Americas: 1493 to 1750 (bibliografi over trykt materiale fra før 1750 omhandlende Amerika)
  • Science Reference Center (naturvidenskab og humaniora)
  • eBook Collection (ebøger inden for mange emner)

Når du logger ind, vil du som standard søge i MasterFILE Premier. For at vælge en af de andre baser skal du trykke på "Choose database" og sætte flueben i den eller de baser, du ønsker at søge i.