Digital artikelservice

Adgang
Med bibliotekslogin
Med Digital Artikelservice kan du få sendt artikler fra tusindvis af danske tidsskrifter til din email-adresse.

Med Digital Artikelservice har du adgang til Det Kongelige Biblioteks omfattende samling af fysiske artikler fra danske aviser og tidsskrifter, både videnskabelige og mere populære.

Artiklerne kan fås fra så langt tilbage, som Det Kongelige Bibliotek har tidsskriftet, hvilket kan dreje sig om 100 år eller mere. Bestilte artikler bliver scannet ind og sendt til dig i PDF-format. Ofte modtager du artiklen samme dag, som den er bestilt, mens der andre gange kan gå nogle få dage.

Bestillingen af artikler foregår via Bibliotek.dk.
> Læs mere om bibliotek.dk

Tags