Arkiv.dk

Adgang
Fri adgang
I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver, inklusive Fredensborg Arkiverne.

Arkiv.dk består af mange forskellige typer af digitalt materiale, som har med lokalhistorie at gøre. Du kan i arkiverne finde billeder, arkivalier, bøger og artikler, film- og lydoptagelser og meget, meget mere. Materialerne er indscannet af først og fremmest lokalhistoriske arkiver overalt i landet. Også Fredensborg Arkiverne bidrager flittigt til denne digitale samling.

Så har du brug for at vide, hvordan en gade eller en bygning så ud for 100 år siden, eller vil du se plakater, filmklip eller artikler fra en svunden tid i Danmarks historie, så er Arkiv.dk et godt sted at starte.